Miyerkules, Pebrero 24, 2010

Ako ay Buhay sa mga Sandaling

Ako ay Buhay sa mga Sandaling

Salin ni Reya Bato

Ako ay buhay sa mga sandaling
kasiping ko ang kanyang katawan
na unti-unting nagkakamalay
at tuluyang ginigising ng pithaya
ng laman. Kinakagat ko ang kanyang
balikat hanggang sa maabot namin
ang halimuyak ng Tagsibol --
napakasidhi, napakalaki, iisa
sa makulay na sandali.


Kalugod-lugod na takot
ang naghahari sa paglilimayon
ng kanyang mga labi (at mula
sa pagitan ng kanyang mga hita
na kumikibot at humihingal,
isang nag-uumigpaw na ulan
ang dumidilig sa bulaklak
na sumasayaw sa bawat
kumpas ng aking balakang)


Orihinal na Teksto:

Sometimes I Am Alive Because With
by E.E. Cummings

Sometimes I am alive because with
me her alert treelike body sleeps
which I will feel slowly sharpening
becoming distinct with love slowly,
who in my shoulder sinks sweetly teeth
until we shall attain the Springsmelling
intense large together coloured instant

the moment pleasantly frightful

when, her mouth suddenly rising, wholly
begins with mine fiercely to fool
(and from my thighs which shrug and pant
a murdering rain leapingly reaches the upward singular deepest flower which she
carries in a gesture of her hips)

Sabado, Pebrero 13, 2010

Aking Pagsinta, Lilimutin Natin Siya!

Aking Pagsinta, Lilimutin Natin Siya!

(salin sa tula ni Emily Dickinson na Heart, We Will Forget Him!)

Aking pagsinta, lilimutin natin siya!
Ikaw at ako, ngayong gabing ito!
Lilimutin mo ang bigay niyang init
Aapulahin ko naman ang ningas niyang hatid.

Kung nangyari na, ipaalam mo sa akin
Upang ang aking alaala ay magdilim;
Dali! Ako ay nababahala na sa iyong pagkaantala,
Ako ay mangulila at alaala niya ay hindi mawala!

(orihinal na teksto)

Heart, we will forget him!
You and I, tonight!
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.

When you have done, pray tell me
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you're lagging.
I may remember him!